Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

วีเนียร์คืออะไร

 วีเนียร์ (dental veneer) คือการนำวัสดุทางทันตกรรมมายึดติดกับผิวหน้าฟันเพื่อเปลี่ยนสีและรูปร่างฟัน

ฟันแบบไหนสมควรจะจัดฟัน

 การจัดฟันเป็นการแก้ไขความผิดปกติของตำแหน่งฟัน เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันบิด ฟันห่าง

ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี

สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้งานยังคงเป็นรากเทียม เนื่องจากสามารถทำให้มีลักษณะรูปร่างฟันและการใช้งานใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด