บริการทางทันตกรรม

Orthodontic Treatment
จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบใส

Dental Implant
รากฟันเทียม

Crown, Veneer
ครอบฟันหรือวีเนียร์

Retainer
Retainer

X-ray 3 มิติ

Filling
อุดฟัน

Cleaning
ขูดหินปูน

Extraction
ถอนฟัน

Denture
ฟันปลอม

Impaction, Embedded Tooth
ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง

Endodontic Treatment
รักษารากฟัน

Gum Surgery
ผ่าตัดเหงือก

Gum Treatment
รักษาโรคเหงือก

Pedodontic Treatment
ทำฟันเด็ก

Esthetic Dentistry
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม