ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี

คนที่ถอนฟันไปแล้วจะมีตัวเลือกสำหรับการใส่ฟัน 2 แบบ
– แบบแรกคือ ฟันปลอมแบบติดแน่น เช่น รากเทียมและสะพานฟัน
– แบบที่สองคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ เช่น ฟันปลอมฐานอะคริลิก ฟันปลอมฐานโลหะ

      สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้งานยังคงเป็นรากเทียม เนื่องจากสามารถทำให้มีลักษณะรูปร่างฟันและการใช้งานใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ไม่ต้องถอดเข้าออกและไม่ต้องยุ่งกับฟันข้างเคียง 

      ส่วนสะพานฟันนั้นจะเป็นการใส่ฟันโดยการครอบฟันทางด้านหน้าและหลังของช่องว่างที่เราถอนฟันไปแล้วทำฟันซี่ตรงกลางมาเพิ่มในลักษณะคล้ายกับสะพาน การทำลักษณะนี้จะมีข้อเสียคือเราจะต้องเสียเนื้อฟันจากการทำครอบฟันทั้งด้านหน้าและหลัง ฟันที่เหลืออยู่จะต้องรับแรงบดเคี้ยวมากขึ้น ในระยะยาวหากทำสะพานฟันได้ไม่แนบสนิทจะทำให้เกิดการผุ รั่วซึมที่ขอบของสะพานฟันได้ง่าย อย่างไรก็ตามสะพานฟันจะมีข้อดีในกรณีที่เราไม่สามารถทำรากฟันเทียมได้และอยากจะได้ฟันปลอมแบบติดแน่น

       สำหรับฟันปลอมแบบถอดได้นั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแต่จะมีข้อเสียคือต้องถอดออกมาทำความสะอาดและมีขนาดที่ใหญ่กว่าฟันปลอมแบบติดแน่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรำคาญ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องใช้ฟันที่เหลืออยู่เป็นหลักในการยึดฟันปลอมให้แน่น หากใช้งานนานๆไปก็จะทำให้ฟันที่เป็นหลักยึดโยกได้

หมายเหตุ : การใส่ฟันแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ควรให้ทันตแพทย์ทำการตรวจและวางแผนให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเป็นรายๆไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น